Για την πλοήγηση


Κάλυψη Εκδηλώσεων Ambulance Medical Services στην Αττική


Η εταιρεία Ambulance Medical Services αναλαμβάνει την ιατρική κάλυψη αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών σε κάθε είδους εκδήλωση.

Πιο αναλυτικά αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εξής: